Szép eredményt hozott az MKB

A MKB Pénzügyi Csoport 2018-as eredménye meghaladta a 25 milliárd forintot. Az elmúlt három évben a csoport 54 milliárd forint profitot termelt, 50%-kal emelte saját tőkéjét.

Kockázattudatos működésének köszönhetően – több mint 30%-kal meghaladva 2017-es teljesítményét – az MKB Csoport 2018-ban 25,1 milliárd forintra növelte adózott eredményét, adta hírül a bankcsoport.

A kedvező gazdasági környezet, a sokéves rekordméretű GDP-növekedés és az erősödő hitelfelvételi kedv egyaránt segítette, hogy a csoport mérlegfőösszegének – az EU vállalásokkal összhangban, szándékolt módon megvalósított – csökkenése (-187 milliárd forint yoy, 1.858 milliárd forint) ellenére a bruttó eredmény a terveket meghaladó mértékben teljesült (76,5 milliárd forint).

A magyar bankrendszerben egyedülálló és nemzetközi szinten is kimagasló szakmai elismerést kiváltó digitális átállás és egyéb egyszeri hatások miatt a csoport bankadó hatásától tisztított működési költsége 50,6 milliárd forintra nőtt 2018-ban. A tavalyi év végén a mintegy 7 milliárd forint egyedi tétel hatásától tisztított csoport-szintű költség/bevételi ráta (CIR) 55,7% volt.

Eszköz oldalon – a 2017-es évhez viszonyítva – a portfóliótisztítási folyamat eredményeként és az EU-vállalásokban meghatározott korlátok (mérlegfőösszeg és RWA/kockázattal súlyozott mérlegfőösszeg) betartása mellett, a nettó ügyfélhitel-állomány – 4,3%-os bővülést felmutatva – 895,2 milliárd forintra emelkedett. Ennek oka az értékesítési teljesítmény jelentős javulása. Az elmúlt három év során a jelzáloghiteleknél a hitelfolyósítási volumen éves átlagos növekedési üteme 39%-os, a fogyasztási hiteleknél 36%-os volt.

Az üzleti hatékonyság mellett a portfólió-minőség több lépcsőben megvalósuló, tervszerű javítása, az egészségesnek minősíthető portfólió sikeres felépítése is támogatta a 2018-as eredményt. 0,8 milliárd forint összegben hitelkockázati költséget szabadítottunk fel, a nemteljesítő kitettségek aránya 5,8%-ra mérséklődött.